top of page

  כיצד מחליפים גוף תאורה כיום

מוכר לכם התהליך?


ניתוק החשמל בלוח הראשי

?עבודה בחושך

עולים על הסולם 

מפרקים את גוף התאורה הישן

מנתקים את חוטי החשמל

משחררים את הברגים של גוף התאורה

יורדים מהסולם עולים על הסולם 

סותמים את החורים הישנים

?צריך צבע

יורדים מהסולם 

עולים על הסולם עם גוף התאורה החדש 

מסמנים את מיקומי החורים החדשים

יורדים מהסולם 

עולים על הסולם 

קודחים חורים חדשים

 ! ! ל כ ל ו ך 

שמים דיבלים

יורדים מהסולם 

עולים על הסולם עם גוף התאורה החדש 

מחברים את חיבורי החשמל

מקבעים את הברגים לתקרה

יורדים מהסולם ​

תהליך החלפה כיום: About
איך הכל התחיל
צפייה בסרטון
תהליך החלפה כיום: Video
bottom of page